Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Rok powstania - 1962
 :. Strona główna 
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > podręczniki 10/11
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> piszą 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

Lwów, 23 maja 2011 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ||  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ||  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ||  31

Cmentarz Łyczakowski, jeden z największych cmentarzy w Europie, panteon wielu wy-bitnych Polaków m.in. wielu żołnierzy biorących udział w powstaniach: styczniowym i listo-padowym, pisarki Marii Konopnickiej, pisarza i poety, rewolujonisty Seweryna Goszczyń-skiego czy genialnego matematyka Stefana Banacha. Spacerując alejkami nekropolii na każdym kroku napotkamy stare zniszczone krzyże, piękne nagrobki i katakumby, które roz-czulają swą naturalnością i wzruszają swym urokiem. W końcu w południowo–wschodniej części cmentarza dochodzimy do najważniejszego dla Polaków miejsca, do odrestaurowa-nego cmentarza Orląt Lwowskich, który po latach zniszczenia podniósł się z ruin.

>> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt |