Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul.Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Rok powstania - 1962
 :. Strona główna 
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> piszą 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 

  Z przeszłości

Rok 1959 – rozpoczęcie budowy szkoły przez Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane w Bochni
09.02.1962 r. – oddanie budynku szkoły do użytku. Pierwszym kierownikiem szkoły zostaje p. Adam Inwałd

  09.02.1962 r.
– do szkoły przybywają pierwsi uczniowie rekrutujący się z bocheńskich szkół podstawowych nr 1, 3 i 4
  01.09.1962 r.
– rozpoczęcie nauki przez uczniów po dokonaniu nowej rejonizacji. Nowym kierownikiem szkoły został p. Stanisław Górniak
  20.12.1963 r.
– kierownikiem szkoły zostaje p. Jerzy Inwałd
04.09.1967 r. – uroczystość nadania szkole imienia gen. Karola Świerczewskiego
1976/1977 r. – Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni, szkołą sportową; w szkole rozpoczyna działalność ośrodek kuratorski
1977/1978 r. – wprowadzenie do szkoły zajęć Ogniska Przedszkolnego
09.01.1984 r. – Zarząd Główny przyznał szkole Zbiorczą Odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”
01.04.1985 r. – rozbudowa szkoły, nad parterową częścią szkoły (biblioteka, świetlica, mieszkania służbowe i dobudowa dwóch na piętrze
sierpień 1986 r. – zakończenie prac związanych z rozbudową
12.06.1987 r. – uroczystość 25–lecia szkoły oraz wręczenie sztandaru
01.09.1991 r. – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Józefa Bronowska
01.09.1991 r. – wprowadzenie do szkoły nieobowiązkowych zajęć z religii
04.06.1998 r. – szkoła otrzymuje sztandar oraz imię Jana Matejki
01.09.1999 r. – w wyniku reformy oświaty wprowadzonej w naszym kraju, Rada Miejska w Bochni podejmuje uchwałę o utworzeniu w miejsce szkoły ośmioklasowej, szkoły sześcioklasowej
01.09.2001 r. – dyrektorem szkoły zostaje p. Jerzy Sumara
styczeń 2002 – oddanie do użytku młodzieży szkolnej sali audiowizualnej, szkoła posiada już 5 komputerów
marzec 2002 r. – na terenach zielonych wokół budynku szkolnego posadzono 250 sadzonek drzew i krzewów
25.05.2002 r. – I miejsce – w rywalizacji sportowej szkół podstawowych na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2001/02
12.10.2002 r. – rocznicowa uroczystość z okazji 40-lecia szkoły: (w prasie lokalnej zanotowano: „jedyna w mieście 'tysiąclatka', weszła już w wiek dojrzały i z godnością obchodzi swe 40 urodziny”
czerwiec 2003 r. – w ramach obchodów „Dni Bochni” szkoła otrzymuje puchar Burmistrza Miasta i nagrody za zdobycie I miejsca w rywalizacji sportowej szkół bocheńskich w roku szkolnym 2002/03
czerwiec 2004 r. – po raz trzeci z zrzędu szkoła w rywalizacji sportowej szkół bocheńskich wywalczyła I miejsce, otrzymując z rąk Burmistrza Miasta puchar i nagrody
lipiec 2004 r. – rozpoczyna się generalny remont sali gimnastycznej
15.10.2004 r. – szkoła otrzymuje w ramach akcji „Pracownia komputerowa dla szkół podstawowych” kompletnie wyposażoną pracownię
20.10.2004 r. – wręczenie pucharu – wyróżnienia przez Marszałka województwa małopolskiego za upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w województwie małopolskim za rok szkolny 2003/04
wrzesień 2005 r. – trwał generalny remont stolarki okiennej i wymiana instalacji centralnego ogrzewania
c.d.n.  

>> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt |