Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul.Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Rok powstania - 1962
 :. Strona główna 
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 >> podręczniki 10/11
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> piszą 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 

Innowacja pedagogiczna – „Szkoła wyobraźni”

Autor innowacji — mgr inż. Agata Kufta–Pletty

„Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć”
Kartezjusz

I.  WSTĘP

Innowacja pedagogiczna „Szkoła Wyobraźni” prowadzona jest w ramach działalności KLUBU ARTYSTYCZNEGO „OKO”.

Głównym założeniem innowacji jest integracja zarówno uczniów naszej szkoły, innych szkół, nauczycieli oraz osób zainteresowanych. Nauczyciele i uczniowie PSP nr 5 w Bochni są organizatorami poszczególnych działań innowacji. Pozostali biorą czynny udział w realizacji programu innowacji w ramach swoich kółek zainteresowań np. plastycznego, teatralnego lub innych zajęć.

Innowacja pedagogiczna „Szkoła Wyobraźni” jest propozycją innowacji makrosystemowej mającą zastosowanie do rozwiązywania makrostrukturalnych problemów edukacji, jest nowatorskim sposobem nauczania poprzez sztukę. Jest uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy z zakresu takich przedmiotów nauczania jak: plastyka, j.polski, historia, z uwzględnieniem szerokiego pojęcia sztuki. Teoria powinna być wspomagana najnowszymi osiągnięciami multimedialnymi, a praktyka materiałami plastycznimi. Innowacja ta proponuje metody oparte na zasadzie aktywnej percepcji i pełnej twórczej ekspresji.

Ważnym elementem innowacji „Szkoła wyobraźni”, zgodnie z jej głównym celem — integracją, jest nawiązanie kontaktów z innymi szkołami w tym szkołami imienia Jana Matejko.

Celem działalności KLUBU ARTYSTYCZNEGO OKO jest zrzeszenie środowiska artystycznego, współpraca oraz obopólna korzyść nie tylko szkół, ale przede wszystkim uczniów. Kontakt uczniów z różnych szkół pozwoli im na wzajemne poznanie się, prezentację ich prac, wymianę zdań, poglądów, a co za tym idzie poszerzy horyzonty myślowe. Napewno jest to bardzo ważny czynnik w rozwoju osobowości każdego człowieka

II.  CELE OGÓlNE

 • — wszechstronny i harmonijny rozwój,
 • — nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką,
 • — rozwijanie wrażliwości , wyobrażni i poczucia estetyki,
 • — kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy,
 • — rozwijanie zainteresowań,
 • — pobudzanie szacunku dla dorobku dziedzictwa kulturowego,
 • — kształtowanie zainteresowań kulturą i tradycją środowiska lokalnego,
 • — rozwijanie postaw społecznych, współdziałanie i wspólpraca w grupie,
 • — rozwijanie samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania i rozwiązywania problemów,
 • — rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych,
 • — urozmaicenie wolnego czasu.

III.  OCZEKIWANE REZULTATY

 • — rozwijanie wyobrażni,
 • — zdobywanie umiejętności w przeżywaniu wartości wizualnych,
 • — zdobywanie umiejętności posługiwania się wyszukanymi środkami plastycznymi,
 • — przygotowanie do prawidłowego odbioru sztuki,
 • — rozwijanie uzdolnień plastycznych,
 • — nabywanie nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką,
 • — nabywanie większych choryznotów myślowych,
 • — zdobywanie nowych doświadczeń życiowych,
 • — pogłębianie wiedzy,
 • — rozbudzanie patriotyzmu,
 • — rozpowszechnianie tradycji swego regionu,
 • — zdobywanie umiejętności posługiwania się słownictwem artystycznym,
 • — rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • — zdobywanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • — wyzwalanie twórczej ekspresji,
 • — nawiązywanie kontaktów,
 • — uzyskanie szansy zaistnienia w środowisku lokalnym,
 • — możliwość wypowiedzenia swoich opinii lub zaprezętowania siebie oraz swoich prac.

>> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt |