log

Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul.Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Niecodziennik
 :. Strona główna 
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> piszą 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 

Innowacja pedagogiczna
„Chwytaj dzień, chwytaj chwilę!”

Autor innowacji — mgr Magdalena Przybyło

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna „Chwytaj dzień, chwytaj chwilę!” stanowi nowatorską wszechstronną formę akty-wizowania twórczości dzieci poprzez redagowanie gazety szkolnej oraz publikacje na lokalnym portalu internetowym „moja Bochnia.pl” — portal i telewizja oraz na stronie internetowej szkoły.

Głównym założeniem innowacji jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci, integracja uczniów naszej szkoły, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Pozostaje ona w zgodzie z zadaniami szkoły, do których między innymi należy wprowadzanie uczniów w świat mediów, zapoznanie z podstawowymi procesami komunikowania się ludzi oraz wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

Innowacja pedagogiczna „Chwytaj dzień, chwytaj chwilę!” prowadzona będzie we współpracy z dziennika-rzami lokalnego portalu internetowego. Będzie uzupełnie-niem i poszerzeniem wiedzy z zakresu: języka polskiego, ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”, in-formatyki, plastyki, historii. Stanowić będzie także ważny element wychowawczy: współpraca w grupie, systema-tyczność, odpowiedzialność, partnerstwo.

Kontakt uczniów z profesjonalnym dziennikarstwem poszerzy horyzonty myślowe, umożliwi prezentację włas-nych prac i poglądów, wzmocni więzy ze środowiskiem lokalnym.   (M.P.)

Uczniowie piszą

>> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt |