Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul.Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Rok powstania - 1962
 :. Strona główna 
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 

Każdy Inny — Wszyscy Równi
warsztaty antydyskryminacyjne

logoW pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/15 w naszej szkole realizowany był program profilaktyczny „Każdy Inny — Wszyscy Równi”. Jest on elementem ogólnoeuropejskiej kampanii społecznej zorganizowanej przez Radę Europy na rzecz różnorodności, odmienności i otwartości kulturowej z uwzględnieniem praw człowieka.

Zajęcia, którymi autorkami są pedagodzy: Lucyna Kozioł, Cecylia Kamionka i Joanna Tutak, zostały opracowane dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjum. W naszej szkole realizowane były przez wychowawczynię kl. IV b Alicję Bienias- Wojtowicz oraz wychowawczynię świetlicy Edytę Konieczną wśród uczniów klasy V i VI. Wspólnie omawialiśmy tematykę dotyczącą uwrażliwiania na zjawisko dyskryminacji i wykluczenia społecznego, uświadamiania wpływów stereotypów na nasz stosunek do innych oraz skupialiśmy się na pozytywnych wzorcach komunikacji bez uprzedzeń.

Oprócz rozmaitych gier i zabaw integrujących grupę, był też czas na poważne rozmowy, wymianę poglądów, dyskusje i refleksję.

Nasze spotkania zawsze odbywały się w miłej i życzliwej atmosferze, za co serdecznie dziękujemy uczniom biorącym udział w projekcie, jak również zaangażowanym rodzicom oraz przedstawicielowi Rady Rodziców p. R. Hołdzie. (Edyta Konieczna)

24 stycznia 2015 r.

>> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt |