Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Rok powstania - 1962
 :. Strona główna 
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> piszą 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 

Kronika Bocheńska, lipiec–sierpień 2012,
nr 7–8 (240–241), rok XX

foto
foto
foto
foto
foto
Medale „5” dla emerytowanych pracowników
Jedyna tysiąclatka
50 lat „piątki”

5 czerwca Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki świętowała złoty jubileusz istnienia. Uroczystość rozpo-częła się od mszy świętej w kościele św. Pawła Apostoła koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza Jana Nowakowskiego z udziałem ks. Dariusza Mytych, ks. Dominika Niemca, obecnie uczącego w szkole ks. Kamila Bachary i trzech księży absolwentów „piątki”. Mszę uświetnił chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai” pod batutą księdza Stanisława Adamczyka. Modlono się w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, obecnych i zmarłych...

Następnie wszyscy przeszli ulicami miasta w barwnym korowodzie do budynku szkoły. Na czele szła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Bacz-kowa, władze i goście. Uwagę przyciągali uczniowie w strojach Stań-czyków i postaci z obrazów Jana Matejki. Za nimi, pod opieką nau-czycieli i rodziców, kroczyli uczniowie trzymający kwiaty, chorągiewki, tarcze, baloniki oraz kolorowe parasole, które tańczyły na wietrze.

foto
foto
Nim burmistrz Stefan Kolawiński wręczył dyrektorowi SP nr 5 Jerzemu Sumarze okolicznościowe upominki, powiedział m.in.: — „Bocheńska „Piątka” to jedyna w mieście „tysiąclatka”. W ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” wybudowano w Bochni pierwszą po wojnie nową placówkę oświatową, która długo jeszcze, jako jedyna posiadał salę gimnastyczną, dlatego też nadano jej profil sportowy. (...) W roku jubileuszu zaplanowaliśmy, na czas wakacji, remont i modernizację boiska sportowego wraz z budową bieżni. Wiem, że przez całą społeczność szkolną jest to długo oczekiwany i zasłużony prezent”.
foto

W szkole wszystkich zgromadzonych powitał dyrektor Jerzy Sumara. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: starosty Jacka Pająka, burmistrza Stefana Kolawińskiego, dyrektorki tarnowskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Krakowie Urszuli Blicharz, zastępcy burmistrza Tomasza Przybyło, przewodniczącego Rady Powiatu i przewodniczącego Rady Rodziców w SP nr 5 Aleksandra Rzepec-kiego, przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Ścisło, wójta gminy Bochnia Jerzego Lysego i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciele Piątki Tadeusza Pawłowskiego. W części oficjalnej uczestniczyli także przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, dyrektorzy szkół. Szczególnie ciepło dyrektor powitał absolwentów oraz nauczycieli emerytów, którym wspólnie ze swą zastępczynią Ewą Gardziel wręczył pamiątkowe medale.

Ważnym punktem spotkania była akademia, podczas której uczniowie klas IV–VI przypomnieli niektóre wydarzenia z przeszłości szkoły. Przedstawienie „Cudowne lata w piątce”, przygotowane na bazie wspomnień nauczycieli, uczniów i absolwentów szkoły, wywołało wiele uśmiechów.

Po części oficjalnej goście zwiedzali szkołę. Na tę okazję przygotowano sale: „Wspomnień”, „Tu i teraz”, „Sukcesów” oraz „Marzeń”. Wielu absolwentów, nauczycieli, pracowników mogło odnaleźć siebie na zdjęciach z czasów swojej młodości. Specjalnie na tę okazję wystawę swoich obrazów przygotowała pani Agata Kufta–Pletty. Z okazji jubileuszu wydano publikację pt. „50 lat Bocheńskiej Piątki”, opracowaną w oparciu o wspomnienia nauczycieli, absolwentów szkoły oraz dokumenty szkolne.

Gdy goście zwiedzali szkołę, uczniowie oglądali pokazy GOPR–u, a po godzinie 15 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie pikniku. W każdym punkcie boiska i budynku szkoły na gości i uczniów czekało wiele atrakcji, m.in. loteria fantowa, szachy, puzzle. Dużym powodzeniem cieszyło się malowanie twarzy oraz podziwianie panoramy Bochni z podnośnika, co było możliwe dzięki życzliwości bocheńskiej Straży Pożarnej. Na specjalnie przygotowanej estradzie dzieci prezentowały swoje talenty artystyczne: tańczyły i śpiewały. Występy uświetniły zespoły Grzegorza Kapci, duet „PiS” Piotra Lekkiego i Roberta Masztalerza „Sierściu”, Aksela Waśkowicz ze swoją grupą „Insomnia”. Wystąpiły również: Szkoła Tańca Jana Czechowskiego, grupa taneczna „Studio Agata” i grupa taneczna Sebastiana Nabielca.

Gwiazdą wieczoru był Marek Piekarczyk, który na prośbę uczniów „piątki” wystapił na scenie. Został entuzjastycznie przyjęty przez dzieci, rodziców i wszystkich uczestników pikniku. Po występie nie obyło się bez wielu pamiątkowych zdjęć i autografów.

Goście i uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności plastycznych, wykonując prace o tematyce związanej z uroczystością. Całość imprezy profesjonalnie poprowadziła aktorka Teatru Współczesnego w Krakowie Agnieszka Zieleziecka, która wcieliła się w postać Stańczyka.

Ponadto każdy z uczestników mógł spróbować dań gorących, potraw kuchni polowej. Nie zabrakło też słodkości, domowych wypieków, napojów i lodów.

Impreza zakończyła się około godz. 21, występem zespołu „Cztery Szmery”, któremu towarzyszyły dzieci z klasy „0”.

Wspomnieć należy, że przez cały rok szkolny 2011/12 odbywało się mnóstwo imprez towarzyszących obchodom 50–lecia: sportowych, artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, w które zaangażowani byli uczniowie, absolwenci, nauczyciele i emeryci.
BN, AB–W
Fot. Przemysław Konieczny (absolwent „5”)

foto
Przedstawienie „Cudowne lata w piątce”, przygotowane na bazie wspomnień nauczycieli, uczniów i absolwen-tów szkoły, wywołało wiele uśmiechów.

>> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt |