log

Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul.Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Niecodziennik
 :. Strona główna 
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 

Szkoła w ruchu
Ogólnopolska akcja „Ćwiczyć każdy może”

Rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, dbałość o zdrowie i bezpie-czeństwo uczniów legły u podstaw ogłoszenia roku szkol-nego 2013/14 Rokiem Szkoły w Ruchu. W związku z czym Minister Edukacji Narodowej ogłosił Regulamin Ogólnopol-skiej Akcji „Ćwiczyć każdy może”. W ramach tej akcji szkole biorącej udział może zostać przyznany tytuł „Szkoły w Ruchu”, pod warunkiem podjęcia działań na rzecz aktywności fizycznej społeczności szkolnej w określonych regulaminem obszarach.

Dyrektor szkoły w listopadzie 2013 roku po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego zgłosił udział szkoły w ogłoszonej akcji. Nauczyciele wychowania fizycznego pod kierownictwem mgr Michała Golińskiego dokonali analizy prowadzonych cyklicznie działań, rozpo-częli nowe przedsięwzięcia oraz kompletowali potrzebną dokumentację. Wybór padł na działania szkoły w 6 obsza-rach spośród dziewięciu ujętych w regulaminie.

Za priorytetowe obszary przyjęto: zajęcia edukacyjne (obowiązkowo — obszar 1), alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar 2), kwalifikacje i do-skonalenia nauczycieli (obszar 4), pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5), zajęcia zorganizowane (obszar nr 6), aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8).

Podsumowanie i zakończenie akcji „Ćwiczyć każdy może” nastąpi do 20 maja 2014 r.

Działania:

nasza szkoła
nasza szkoła

>> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt |